ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 

95 หมู่ 5 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

email : nhonsawang@loei1.go.thComments